Architekt nemá být jen tvůrcem individuálních výjimečných staveb.
Má být tvůrcem kvality životního prostředí společnosti.
A to je jak urbanistická, tak architektonická tvorba v nejširším slova smyslu.

 

ARCHTEAM v roce 1992 založil Milan Rak, který zde po celou dobu působí jako hlavní architekt u všech projektů ateliéru.
Milan Rak je představitelem generace architektů, kteří začali svou architektonickou tvorbu po tzv. „sametové revoluci“. Vystudoval architekturu na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Po dokončení studia v roce 1991 pokračoval v doktorském studiu a v roce 2000 obhájil disertační práci a v roce 2013 obhájil habilitační práci na téma „Architektura jako matematická rovnice“.

ARCHTEAM ve své tvorbě dosáhl řady významných ocenění od našich i zahraničních odborníků a institucí. Jeho projekty a stavby jsou prezentovány ve světových publikacích a výstavách. ARCHTEAM se zabývá projekty budov pro bydlení, školství, státní správu, administrativu a v posledních letech se specializuje především na budovy pro kulturu.

V architektonických návrzích a projektech staveb vychází z požadavků stavebníka a místa stavby. Jeho domy působí v prostředí aktivně a jedinečně, mají specifickou vnitřní i vnější atmosféru. Variabilitou jsou schopny se přizpůsobovat měnícím se požadavkům uživatele v průběhu času. Jsou založeny na koncepci účelného dispozičního a konstrukčního řešení budov a jednoduchého způsobu jejich realizace. Tím se dosahuje efektivního využití finančních prostředků při stavbě i užívání budov.

Realizace ARCHTEAMu jsou pravidelně publikovány v českých architektonických časopisech a odborných publikacích. Jeho práce vzbudily kladný ohlas i v zahraničí, o čemž svědčí mimo jiné fakt, že ARCHTEAM je jeden z nejpublikovanějších českých ateliérů v zahraničních architektonických médiích - např. v proslulém atlasu současné architektury The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture (London, 2004), v Německu v knihách 1000x European Architecture (Berlin, 2007), Pure plastic (Berlin, 2008), 1000xLandscape Architecture (Berlin, 2008), Ecological Architecture (Berlin, 2009), Low Price Houses (Berlin, 2011), ve Španělsku v knihách Housing in Detail (Madrid, 2000), Compact Houses (Barcelona, 2005), Small Interiors (Toledo, 2006), Small Wood Houses (Barcelona, 2007), Bajo Presupuesto - Vivienda Contemporánea (Barcelona, 2008), Wood Houses & Cabins (Barcelona, 2010), ve Velké Británii v prestižní knize Built or Unbuilt - Architects present their favourite projects (Londýn, 2007) a v Argentině v knize Casas de Madera - Wood Houses (Buenos Aires, 2011). Divadlo na Orlí zdobilo titulní stranu známého časopisu A 10 new European architecture (Amsterodam, 2013).

Opakovaně získal ocenění v nejprestižnější české architektonické soutěžní přehlídce Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu. ARCHTEAM je laureátem ceny INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS udělené organizací The Chicago Athenaeum - Museum of Architecture and Design za projekt Divadla na Orlí pro JAMU v roce 2007 a pro Centrum obnovy památek 20. století v Brně v roce 2016. Vedle známých evropských architektů byl ARCHTEAM oceněn v mezinárodní soutěži BIG MAT - International Architecture Award 2015 za stavbu Centra obnovy památek architektury 20. století v Brně.

Tvorba ARCHTEAMu byla několikrát prezentována na výstavách v Galerii architektury v Brně a v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze a také v zahraničí např. na výstavách Bauwelt Preis v Mnichově (2001 a 2009) nebo v loňském roce The International Arhitext Festival Fluencies v Rumunsku. Průřez celou tvorbou autora byl prezentován na putovní výstavě Wild Wild East v AIT Architectur Salon v Hamburku, Kolíně nad Rýnem, Mnichově a Stuttgartu v roce 2009

 

TÝM

Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.
hlavní architekt, vedoucí autorského týmu, jednatel

Ing. arch. Iveta Raková
architekt, územní plánování 

Ing. arch. Alena Režná, Ph.D.
architekt, public relations

Ing. Martin Nosek
stavební inženýr

Ing. arch. Tomáš Sysel
architekt

Ing. arch. Tomáš Bartoš
architekt

Ing. Zuzana Stránská, Ph.D.
stavební inženýr

Vojtěch Rak
project manager

Externí spolupracovníci: Ing. arch. Pavel Rada, Ing. arch. Karel Doležel, Ing. Marek Lukáš (statika), MISS3 (vizualizace), Filip Šlapal (fotografie), Ing. arch. Mgr. Anežka Sedláková, Ph.D

Bývalí spolupracovníci: Ing. arch. Libor Rydlo, Ing. arch. Pavel Rydlo, Ing. arch. Alexandr Skalický, Ing. arch. Ivana Smětáková, Ing. Ondřej Gaudl, Ing. arch. Zbyněk Musil, Ester Havlová

 

SPOLEČNOSTI

ARCHTEAM s.r.o.
Mochovská 174/7, 198 00 Praha

ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/19, 602 00 Brno

ARCHTEAM RODINNÉ DOMY s.r.o.
Weyrova 3, 547 01 Náchod

ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.
Dominikánská 342/19, 602 00 Brno

ARCHTEAM ÚSTAV MODERNÍ ARCHITEKTURY z.ú.
Dominikánská 342/19, 602 00 Brno