Architekt nemá být jen tvůrcem individuálních výjimečných staveb.
Má být tvůrcem kvality životního prostředí společnosti.
A to je jak urbanistická, tak architektonická tvorba v nejširším slova smyslu.

 

ARCHTEAM v roce 1992 založil Milan Rak, který zde po celou dobu působí jako hlavní architekt u všech projektů ateliéru.
Milan Rak je představitelem generace architektů, kteří začali svou architektonickou tvorbu po tzv. „sametové revoluci“. Vystudoval architekturu na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Po dokončení studia v roce 1991 pokračoval v doktorském studiu a v roce 2000 obhájil disertační práci a v roce 2013 obhájil habilitační práci na téma „Architektura jako matematická rovnice“.

ARCHTEAM ve své tvorbě dosáhl řady významných ocenění od našich i zahraničních odborníků a institucí. Jeho projekty a stavby jsou prezentovány ve světových publikacích a výstavách. ARCHTEAM se zabývá projekty budov pro bydlení, školství, státní správu, administrativu a v posledních letech se specializuje především na budovy pro kulturu.

V architektonických návrzích a projektech staveb vychází z požadavků stavebníka a místa stavby. Jeho domy působí v prostředí aktivně a jedinečně, mají specifickou vnitřní i vnější atmosféru. Variabilitou jsou schopny se přizpůsobovat měnícím se požadavkům uživatele v průběhu času. Jsou založeny na koncepci účelného dispozičního a konstrukčního řešení budov a jednoduchého způsobu jejich realizace. Tím se dosahuje efektivního využití finančních prostředků při stavbě i užívání budov.

Realizace ARCHTEAMu jsou pravidelně publikovány v českých architektonických časopisech a odborných publikacích. Jeho práce vzbudily kladný ohlas i v zahraničí, o čemž svědčí mimo jiné fakt, že ARCHTEAM je jeden z nejpublikovanějších českých ateliérů v zahraničních architektonických médiích - např. v proslulém atlasu současné architektury The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture (London, 2004), v Německu v knihách 1000x European Architecture (Berlin, 2007), Pure plastic (Berlin, 2008), 1000xLandscape Architecture (Berlin, 2008), Ecological Architecture (Berlin, 2009), Low Price Houses (Berlin, 2011), ve Španělsku v knihách Housing in Detail (Madrid, 2000), Compact Houses (Barcelona, 2005), Small Interiors (Toledo, 2006), Small Wood Houses (Barcelona, 2007), Bajo Presupuesto - Vivienda Contemporánea (Barcelona, 2008), Wood Houses & Cabins (Barcelona, 2010), ve Velké Británii v prestižní knize Built or Unbuilt - Architects present their favourite projects (Londýn, 2007) a v Argentině v knize Casas de Madera - Wood Houses (Buenos Aires, 2011). Divadlo na Orlí zdobilo titulní stranu známého časopisu A 10 new European architecture (Amsterodam, 2013).

Opakovaně získal ocenění v nejprestižnější české architektonické soutěžní přehlídce Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu. ARCHTEAM je laureátem ceny INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS udělené organizací The Chicago Athenaeum - Museum of Architecture and Design za projekt Divadla na Orlí pro JAMU v roce 2007 a pro Centrum obnovy památek 20. století v Brně v roce 2016. Vedle známých evropských architektů byl ARCHTEAM oceněn v mezinárodní soutěži BIG MAT - International Architecture Award 2015 za stavbu Centra obnovy památek architektury 20. století v Brně.

Tvorba ARCHTEAMu byla několikrát prezentována na výstavách v Galerii architektury v Brně a v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze a také v zahraničí např. na výstavách Bauwelt Preis v Mnichově (2001 a 2009) nebo v loňském roce The International Arhitext Festival Fluencies v Rumunsku. Průřez celou tvorbou autora byl prezentován na putovní výstavě Wild Wild East v AIT Architectur Salon v Hamburku, Kolíně nad Rýnem, Mnichově a Stuttgartu v roce 2009

 

TÝM

Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.
hlavní architekt, vedoucí autorského týmu, jednatel

Ing. arch. Iveta Raková
architekt, územní plánování 

Ing. arch. Alena Režná, Ph.D.
architekt, P+R

Ing. Martin Nosek
stavební inženýr

Ing. arch. Tomáš Sysel
architekt

Ing. arch. Tomáš Bartoš
architekt

Ing. Zuzana Stránská, Ph.D.
stavební inženýr

Vojtěch Rak
asistent

Externí spolupracovníci: Ing. arch. Pavel Rada, Ing. arch. Karel Doležel, Ing. Marek Lukáš (statika), MISS3 (vizualizace), Filip Šlapal (fotografie), Ing. arch. Mgr. Anežka Sedláková, Ph.D

Bývalí spolupracovníci: Ing. arch. Libor Rydlo, Ing. arch. Pavel Rydlo, Ing. arch. Alexandr Skalický, Ing. arch. Ivana Smětáková, Ing. Ondřej Gaudl, Ing. arch. Zbyněk Musil, Ester Havlová

 

SPOLEČNOSTI

ARCHTEAM s.r.o.
Mochovská 174/7, 198 00 Praha

ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/19, 602 00 Brno

ARCHTEAM RODINNÉ DOMY s.r.o.
Weyrova 3, 547 01 Náchod

ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.
Dominikánská 342/19, 602 00 Brno

ARCHTEAM ÚSTAV MODERNÍ ARCHITEKTURY z.ú.
Dominikánská 342/19, 602 00 Brno