Areál brněnského výstaviště

2. cena v architektonické soutěži 2018
(1. cena nebyla udělena)

 

Zapojení areálu Výstaviště do organismu města.

Otevření nového veřejného prostoru - zpřístupnění historické části areálu veřejnosti (využití památkově chráněných původních pavilonů).

Posílení urbanistických a architektonických hodnot areálu - prodloužení historických pěších a kompozičních os - zajišťuje prostupnost území a vytváří nové dominanty.

Bezbariérové propojení města s rekreační zónou - areál Riviéra, park Antropos a lesopark Červený kopec.

Posílení výstavní funkce areálu - nové pavilony, vstupní terminály, provozní zázemí - variabilní využití výstavního areálu.

Využití dlouho neřešeného území - polyfunkční areál Expo City.

Vytvoření okružní obslužné komunikace + dopravních terminálů MHD + systému pěších a cyklistických tras + lanovky.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Územní plán Česká Třebová

Pardubický kraj
okresní město - 17.000 obyvatel

obec s rozšířenou působností

img-responsive

Územní plán Rousínov

Jihomoravský kraj
město - 5.700 obyvatel
obec s pověřeným úřadem
img-responsive

Územní plán Nové Město na Moravě

Kraj Vysočina
město - 10.000 obyvatel
obec s rozšířenou působností

img-responsive

Územní plán Kutná Hora

Středočeský kraj
okresní město - 21.000 obyvatel
obec s rozšířenou působností
img-responsive

Ideový návrh územního plánu Kroměříž

Zlínský kraj

img-responsive
img-responsive

Územní plán Frýdlant nad Ostravicí

Moravskoslezský kraj
město - 10.000 obyvatel
obec s rozšířenou působností
img-responsive

Územní plán Hrušovany u Brna

Jihomoravský kraj
obec - 3.500 obyvatel
img-responsive

Územní plán Doksy

Liberecký kraj
město - 5.000 obyvatel
obec s pověřeným úřadem
img-responsive

Územní plán Studénka

Moravskoslezský kraj
město - 10.000 obyvatel
obec s pověřeným úřadem
img-responsive

Územní plán Humpolec

Kraj Vysočina
město - 11.000 obyvatel
obec s rozšířenou působností
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Územní plán Slušovice

Zlínský kraj
město 3.000 obyvatel

img-responsive

Územní plán Lipov

Jihomoravský kraj
obec - 1.500 obyvatel
img-responsive

Územní plán Česká Lípa

Liberecký kraj
okresní město - 37.000 obyvatel
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Územní plán Dubá

Liberecký kraj
město - 1.700 obyvatel
obec s pověřeným úřadem
img-responsive

Lokalita bývalého cukrovaru Kopidlno

územní studie

Návrh rozděluje území na jižní část, při toku řeky Mrliny, která je využita pro sportovní a rekreační areál města a na severní část, kde je využito stávajících ploch bývalého cukrovaru pro nový výrobní areál (obilní mlýn).

Centrem sportovního areálu je fotbalový stadion s hřištěm. Nástup na stadion je navržen skrze objekt zázemí, který slouží pro všechna přilehlá sportoviště a hřiště (tenisový kurt, víceúčelové hřiště). Objekt obsahuje kromě tribuny pro 500 diváků, šaten pro sportovce a správu areálu, dále také zázemí pro kulturní akce, pro jejichž pořádání je zde vymezena zpevněná plocha. K hlavním sportovním plochám hřišť ve sportovním areálu jsou přidruženy další sportovně rekreační plochy.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Husovo náměstí ve Vamberku

urbanistická studie - variantní řešení

Všechny varianty řešení definují prostor náměstí v návaznosti na původní mírně lichoběžníkový půdorys a zachovávají stávající uliční strukturu. Je počítáno se zastavením proluky v jihovýchodním roku náměstí a v severní frontě. Navrhované koncepce vytváření plochy pro shromažďování lidí a jejich relaxaci, plochy pro parkování osobních automobilů a zastávky autobusů.

img-responsive
img-responsive
img-responsive

Územní plán Staré Hutě

Zlínský kraj
img-responsive

Územní plán Lukavice

Královéhradecký kraj
img-responsive

Územní plán Kopidlno

Královéhradecký kraj
obec - 2.200 obyvatel
obec s pověřeným úřadem
img-responsive

ideový návrh územního plánu Hradce Králové

Urbanistická mezinárodní soutěž

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Územní plán Martínkovice

Královéhradecký kraj
img-responsive

Územní plán Voděrady

Královéhradecký kraj
img-responsive

Územně analytické podklady ORP Rychnov nad Kněžnou

Královéhradecký kraj

img-responsive

Územně analytické podklady ORP Dobruška

Královéhradecký kraj

img-responsive

Obytná lokalita Bačinka

Vamberk
územní studie
vydané územní rozhodnutí na 1. etapu

Základem urbanistického řešení je navržený komunikační systém, který vychází ze možných přístupových míst a umožňuje obslužnost všech navržených objektů v lokalitě. Území je racionálně využito pro pozemky rodinných domů a zahrnuje i plochy pro oddech, dětské hřiště a cyklostezku. Z jižní strany je území chráněno před hlukem z plánovaného obchvatu města plochou zeleně.

img-responsive
img-responsive
img-responsive
img-responsive

Územní plán Val a Chlístov

Královéhradecký kraj
img-responsive

Územní plán Vamberk

Královéhradecký kraj
město - 4.500 obyvatel
obec s pověřeným úřadem
img-responsive

Územní plán Bohdašín

Královehradecký kraj
obec - 200 obyvatel
img-responsive